You are here

Magyarok a nagyvilágban

Magyar üzletek Belgiumban

Produits Artisanaux Hongrois
603, Chaussée de Waterloo
1050 Ixelles (Bruxelles)
Tel: 02/346 34 50

28, Rue Théodore Verhaegen
1060 Saint-Gilles
Tel: 02 537 02 81
http://www.hungarom.be

- Szép magyar versek franciául

Dans cette banlieu - A város peremén, József Attila versének címe egyben annak a kötetnek is címe, amely egy évszázad félszáz magyar versét tartalmazza francia nyelven. A gyűjtemény középpontjában József Attila életműve áll 20 verssel. A kötetben, többek között, megtalálható Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Juhász Gyula, Tóth Árpád. Hogy a magyar irodalom megkapja méltó helyét az egyetemes irodalmi értékrendben, szükség van a művek idegen nyelvű tolmácsolására. Nagy összekötő ereje van egy-egy vers idegen nyelvű megszólaltatásának az adott kultúrkörben. Mire valók verseink franciául? Válaszok: felmutatják európai műveltségünket, alakítják európai gondolkodásunkat. Válaszok nekünk és frankofónoknak. A kötet díszes szuvenír lehet európai barátoknak, utasoknak. "2008: a kultúrák párbeszédének éve", melyhez jó szívvel ajánljuk a verseket. A kötet teljes ismertetését mellékletként közöljük.

Sz. Tóth Gyula, Budapest, 2008. január 8.