You are here

Protestáns istentisztelet 2019 második félév

Következő istentiszteletek időpontjai:

Október 20. - November 17.

16 órától Dr. Petró László református lelkipásztorral.

Az istentiszteletekkel egy időben gyermekistentisztelet is megtartásra kerül.

Az alkalom végén lesz szeretetvendégség és annak keretén belül van lehetőség beszélgetni, ismerkedni a gyülekezettagokkal.

Strassen - katolikus templom
Cím: 2, Place des Martyrs - L-8032, Strassen

December 15. - ökumenikus, ünnepi istentisztelet Gasperichben, a katolikus templomban.

Istentiszteleti alkalmak: