You are here

Választással kapcsolatos fontos közlemény

Tisztelt Luxemburgban élő választópolgáraink!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 269. §-ának (4) bekezdése szerint „A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár a külképviseleten, vagy ha a külképviselet épülete nem alkalmas a szavazás lebonyolítására, a külképviselet által biztosított egyéb helyiségben szavazhat…” Azonos törvény 3. §-ának 5a. pontja szerint – mely rendelkezés 2013.VI.21-től hatályos – Külképviseletnek „…a Kormány döntése alapján létrehozott, külföldön működő diplomáciai és konzuli képviselet” minősül.

A Nemzeti Választási Iroda Elnökének a fenti jogszabályi környezeten alapuló álláspontja szerint tehát külképviseleti szavazásra kizárólag ott kerülhet sor, ahol Nagykövetség vagy Főkonzulátus állandó jelleggel működik. Olyan államban, illetve olyan településen pedig, ahol sem magyar Nagykövetség, sem magyar Főkonzultus nem működik, nincs lehetőség a külképviseleti szavazás lebonyolítására. Ennek értelmében a Luxemburgban élő választópolgáraink Brüsszelben szavazhatnak.

Nagykövetségünk mindent megtesz azért, hogy az arra alkalmas valamennyi fórumon, rendezvényen, a Konzuli Osztályon kifüggesztett Hirdetmény révén, az egyidejű honlapos és facebook-os tájékoztatók eszközével, a belgiumi és a luxemburgi magyar szervezetek vezetőihez címzett levelek útján, stb. minél ismertebbé tegye a választáson való személyes részvétel, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel – a hazai lakcímről való választási átjelentkezés - feltételeit.

Egyúttal elkötelezetten arra törekszünk és készülünk, hogy 2014. április 6-án minél nagyobb számban és minél kulturáltabb, biztonságosabb körülmények között fogadhassuk a szavazni kívánó, Belgiumban vagy Luxemburgban élő, vagy azon a napon e két országban tartózkodó állampolgárainkat a brüsszeli magyar Nagykövetségen, a 44, Avenue du Vert Chasseur 1180 Bruxelles-Uccle cím alatt.

Tisztelettel: a Nagykövetség Konzuli Osztálya

Nagykövetségi hír: